Family Dance Festival

Scroll down for Welsh

Screen Shot 2019-03-04 at 14.18.55Family Dance Festival is an interactive and entertaining hour of pop-up dance featuring three professional companies from Wales and local youth groups. Witness the amazing dancers twisting & turning, tumbling & sliding in this jam-packed bilingual national touring event, plus have a go during the fun taster workshop following each performance.

        “Exceeded expectations, a highlight of the Easter holidays!

        “Great interactive element. The kids loved it. Thank you! “

        “Thoroughly enjoyable hour! Looking forward to next years.”

No booking required – Suitable for all ages

 

Family Dance Festival is a Bombastic, Coreo Cymru and Wales Millennium Centre co-production in association with Chapter and Memo Arts Centre. It is supported through the Arts Council of Wales’s National Lottery programme and by the Welsh Government. 

Screen Shot 2019-03-04 at 14.41.00Mae Gŵyl Ddawns i’r Teulu yn cyflwyno awr wib yn llawn dop o ddawns ddifyr a rhyngweithiol gyda thri chwmni proffesiynol o Gymru a grwpiau ieuenctid lleol. Dewch i weld y dawnswyr anhygoel yn troelli a chwyrlïo, yn powlio a llithro yn y digwyddiad dawns arbennig a dwyieithog yma i’r teulu cyfan sy’n teithio ledled Cymru. Ac yna, dewch i drio rhai o’r symudiadau yn y gweithdy hwyliog sy’n dilyn pob perfformiad.

 

 “Digwyddiad y tu hwnt i bob disgwyl, uchafbwynt gwyliau’r Pasg!”

 “Roedd yr elfen ryngweithiol yn ardderchog a’r plant wrth eu bodd. Diolch!”

 “Awr eithriadol o ddifyr! Rwy’n edrych ymlaen at flwyddyn nesa.”

Dim angen archebu ymlaen llaw – Yn addas i bob oed

 

Mae Gŵyl Ddawns i’r Teulu yn gynhyrchiad ar y cyd rhwng Bombastic, Coreo Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru mewn cydweithrediad gyda Chapter a Chanolfan Gelfyddydau’r Memo. Mae’n derbyn cefnogaeth trwy raglen Loteri Genedlaethol Cyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru.

Tour Dates

DateShowDescriptionTime
13th Apr, 2019 Family Dance Festival AD (Welsh) @ 12:00 / AD (English) and BSL @ 14:00 Chapter, Cardiff - chapter.org 12:00 14:00 16:00
14th Apr, 2019 Family Dance Festival Chapter, Cardiff - chapter.org 12:00 14:00 16:00
15th Apr, 2019 Family Dance Festival AD & BSL show 15:00 The Roses, Tewkesbury - rosestheatre.org 15:00 17:00
16th Apr, 2019 Family Dance Festival AD (Welsh) & BSL show @ 15:00 / AD (English) @ 17:00. Book tickets £6/£4 from venue Galeri, Caernarfon - galericaernarfon.com 15:00 17:00
18th Apr, 2019 Family Dance Festival AD (Welsh) @ 12:00 / AD (English) and BSL @ 14:00 Ffrwnes, Llanelli - theatrausirgar.co.uk 12:00 14:00 16:00
20th Apr, 2019 Family Dance Festival AD (Welsh) @ 12:00 / AD (English) and BSL @ 14:00 Theatr Brycheiniog, Brecon - brycheiniog.co.uk 12:00 14:00 16:00
21st Apr, 2019 Family Dance Festival AD (Welsh) @ 12:00 / AD (English) and BSL @ 14:00 Wales Millennium Centre, Cardiff - wmc.org.uk 12:00 14:00 16:00
22nd Apr, 2019 Family Dance Festival Wales Millennium Centre, Cardiff - wmc.org.uk 12:00 14:00 16:00
25th Apr, 2018 Family Dance Festival AD (English) & BSL @ 14:00 / AD (Welsh) @ 16:00 Memo Arts Centre, Barry - memoartscentre.co.uk 14:00 16:00
26th Apr, 2018 Family Dance Festival AD (Welsh) @ 12:00 / AD (English) and BSL @ 14:00 Cyfarthfa Park (in dry weather) or Redhouse, Merthyr Tyfil - redhousecymru.com 12:00 14:00 16:00
27th Apr, 2018 Family Dance Festival AD (Welsh) @ 12:00 / AD (English) and BSL @ 14:00 The Riverfront, Newport - tickets.newportlive.co.uk 12:00 14:00 16:00